top of page

Mijn aandachtsgebieden

Behandelingen:
Psychodynamische therapie is mijn belangrijkste denkkader. Daar binnen heb ik verschillende ‘evidence based’ vervolgopleidingen gevolgd op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek: MBT (Mentalisation Based Therapy) en AFT (Affect Fobie Therapie). Daarnaast ben ik geschoold in  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Psychodynamische psychotherapie wordt aangeboden aan cliënten die last hebben van ernstige psychische klachten en die aan de oorzaken van hun klachten willen werken. Effectiviteitsonderzoek toont aan dat psychodynamische psychotherapie vooral effectief is bij patiënten met de drie meest voorkomende psychische stoornissen:
• stemmingsstoornissen
• angststoornissen
• persoonlijkheidsstoornissen
De positieve resultaten zijn duurzaam. Psychodynamische psychotherapie blijkt even effectief als andere specifieke psychotherapieën en voldoet aan de criteria van ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ die Zorginsituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen
 
EMDR.
Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.
Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten.EMDR is dan een eerste keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. Er is steeds meer bewijs dat emotioneel beladen herinneringen en beelden ook een belangrijke rol spelen bij andere klachten zoals chronische pijn en depressies. Om deze reden wordt EMDR bij deze problemen en stoornissen steeds vaker toegepast, meestal als onderdeel van een breder behandelplan.

Psychodynamische groepspsychotherapie is geschikt voor mensen die met anderen willen uitzoeken hoe het komt dat ze telkens in hun leven tegen (dezelfde) problemen oplopen en daarin willen veranderen. De groep biedt een unieke mogelijkheid om samen met anderen uit te zoeken waar je in relaties tegenaan loopt, wat dat betekent en hoe je dat kunt veranderen. Je ontdekt hoe je over jezelf en anderen denkt, wat je daarbij voelt en hoe dat je reacties op anderen bepaalt.

bottom of page