top of page

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Contactgegevens:

Petra Hoytema

Van Boetzelaerlaan 136

2581AX Den Haag

Telefoon: 06-44289826

 

Meenemen bij het eerste gesprek

Het is belangrijk dat u bij het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts meebrengt, waarop duidelijk uw naam en geboortedatum, de reden van verwijzing en dat het gaat om verwijzing naar de Specialistische GGZ. Indien u er als cliënt niet expliciet bezwaar tegen maakt, wordt er terug gerapporteerd naar de verwijzend huisarts. Dit zal echter niet zonder uw schriftelijke toestemming gebeuren.

Verder ben ik wettelijk verplicht om naar uw legitimatie te vragen. Neemt u daarom een kopie van paspoort of rijbewijs mee.

 

Aanmelding en intake

De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld De aanmelding verloopt via mij. Dit kan via de telefoon of beveiligde e-mail. Ik doe de intake en de communicatie verloopt via mijzelf. De behandeling begint met een of meerdere intake gesprekken. Tijdens de intake wordt er geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en probeer ik te achterhalen wat achtergrond, ontstaanswijze en samenhang van uw klachten (de diagnostiek) is. Ook wordt er de basis gelegd voor het therapeutisch contact. Voorwaarde voor het slagen van uw behandeling is dat u vertrouwen heeft in uw behandelaar en dat u zich gehoord voelt. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Daarin wordt het behandelplan besproken waarin uw klachten worden beschreven, het doel van de behandeling en op welke manier de behandeling gegeven zal worden. Uw wensen en verwachtingen over de therapie zijn daarbij belangrijk. Het behandelplan is wettelijk verplicht (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst; WGBO).

Ik verwijs u terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid.

Verhinderd?

Als u uw afspraak niet kunt nakomen hoor ik dat graag minimaal 24 uur van tevoren. Ontvang ik uw bericht korter dan 24 uur van tevoren of vergeet u een afspraak af te zeggen, dan breng ik een bedrag van 75 euro in rekening.

 

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij mijn collega Mw.E. Koks, klinisch psycholoog/psychotherapeut.

 

Hoe te handelen bij crisis:

U kunt gedurende crisis buiten kantooruren, in de avond/nacht/weekend terecht bij de huisartsenpost. Patiënten van huisartsen in Den Haag, Voorburg, Wassenaar, Leidschendam en Rijswijk kunnen op afspraak terecht bij een huisartsenpost van Hadoks Acute zorg, te bereiken op 070 346 96 69.

Deze kan u in contact brengen met de crisisdienst van de GGZ.

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24x7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met een hulplijn, online therapie, online coaching en zelfhulp. U kunt gratis bellen met 0800-0113 of chatten met https://www.113.nl/chatten
 

Klachten- en geschillenregeling

Als u niet tevreden bent over uw behandeling dan kunt u dat altijd met mij bespreken. Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen te verhelpen bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Voor verdere informatie over de beroepscode, klachtenreglement en adressen verwijs ik u naar de beroepsvereniging van de vrijgevestigde psychotherapeuten http://www.lvvp.nl (zie: cliëntenfolder van de LVVP).

Link naar website:

https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/doksoft
van €75 in rekening.

 

Wachttijden

Onder "aanmelden"kunt u de actuele wachttijd voor een intake vinden. Ik heb geen wachttijd tussen de intakefase en de start van de behandeling  Wanneer de wachttijd langer is dan 9 weken neem ik tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. 

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken contact met een zorgaanbieder krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

 

.

bottom of page